Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů upozornil na dopady tzv. ozdravného balíčku na rovnost žen a mužů

Ve středu 20. března 2024 zasedal Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jen „Rada“).

Mají opatření ozdravného plánu pro veřejné finance „Česko ve formě“ představeného vládou v květnu 2023 neutrální dopad na rovnost žen a mužů? Existují analýzy, které by vyhodnocovaly míru zatížení různých skupin obyvatel v důsledku přijatých opatření? Nejen těmito otázkami se na svém posledním zasedání Výbor zabýval.

Výbor diskutoval o potřebě provedení hloubkové analýzy k dopadům opatření tzv. ozdravného balíčku na rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace. Výbor předjímal, že k prohlubování nerovností mezi ženami a muži ve společnosti mohou přispívat opatření jako zrušení daňové slevy za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku, zmrazení platů ve veřejné sféře a snížení objemu prostředků ve FKSP z 2 % na 1 % z objemu nákladů zúčtovaných na platy/mzdy s povinným využitím poloviny z těchto prostředků na produkty stáří či nezavedení snížené sazby daně z přidané hodnoty na menstruační pomůcky. Vazbu mezi ekonomickým a sociálním rozměrem schváleného balíčku na jednání Výboru akcentoval Filip Pertold, výzkumný pracovník CERGE-IN.

O novém etickém kodexu státních zaměstnanců a zaměstnankyň informovala Výbor Zuzana Bücknerová, ředitelka odboru státní služby na Ministerstvu vnitra. Josef Sklenička, ředitel odboru interního auditu a inspekce Ministerstva obrany na jednání představil mechanismus předcházení a řešení nežádoucích jevů jako sexuální obtěžování, bossing a šikana ve služebních a pracovních kolektivech tohoto resortu. Odbor rovnosti žen a mužů se zapojil do diskuze o potírání sexuálního násilí ve služebních úřadech. Již od roku 2019 společně s Kanceláří veřejného ochránce práv pořádá školení pro státní zaměstnance a zaměstnankyně o prevenci sexuálního obtěžování na pracovišti. Ve stejném roce k tomuto tématu vydal i příručku, která si mimo jiné klade za cíl identifikovat vhodné kroky jak pro předcházení, tak pro řešení konkrétních případů sexuálního obtěžování ve státních úřadech.

Výbor je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Je složen ze zástupců a zástupkyň ministerstev, akademické sféry a nestátních neziskových organizací. Bližší informace o Výboru naleznete na této adrese.  

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »