Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách reaguje na pandemii COVID-19

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách se v posledních dnech zabýval otázkou, jak zvýšit ochranu obětí domácího a sexuálního násilí během pandemie COVID-19. Oběti domácího a sexuálního násilí a jejich děti jsou v současné situaci velmi ohroženou skupinou obyvatelstva.

V současné situaci jsou oběti nuceny zůstávat s násilnou osobou ve společné domácnosti a možnosti vyhledání pomoci jsou limitované i přesto, že specializované služby, intervenční centra a azylové domy dále poskytují své služby. Pro oběti domácího násilí může být velmi nebezpečné a riskantní spojit se s poradenským centrem v době, kdy je agresor v jejich blízkosti. Obdobně složité je vyhledat pomoc pro oběti sexuálního násilí (znásilnění apod.).

Na základě zahraničních zkušeností lze předpokládat, že v době zákazu vycházení se riziko násilí v domácnostech a rodinách může zásadním způsobem zvyšovat. Výbor proto připravil a dne 8. dubna schválil per rollam Podnět k ochraně obětí domácího a sexuálního násilí s ohledem na pandemii COVID-19. Podnět obsahuje doporučení pro jednotlivé rezorty, jejichž cílem je zajistit, aby bezpečí a ochrana všech před domácím násilím byla zajištěna na co nejvyšší úrovni s přihlédnutím k možnostem daným stávající situací. Doporučení byla formulována na základě poznatků nestátních neziskových organizací, poskytovatelů sociálních služeb a dalších profesí poskytujících pomoc obětem domácího násilí. 

Úplné znění podnětu: Podnět Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách k ochraně obětí domácího a sexuálního násilí s ohledem na pandemii COVID-19

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »