Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách schválil Zprávu za rok 2023 o plnění Akčního plánu

První letošní jednání Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů se konalo ve čtvrtek 28. března 2024.

Výbor se tentokrát zaměřil na projednání Zprávy za rok 2023 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–⁠⁠⁠⁠⁠⁠2026. Výbor tuto zprávu schválil včetně doporučení pro jednotlivé resorty k efektivnějšímu naplňování částečně splněných a nesplněných opatření v uplynulém roce. Výbor také projednal podněty k Plánu práce na rok 2024–⁠⁠⁠⁠⁠⁠2025, v rámci kterého si zvolil 3 následující prioritní témata:

  1. Zajištění dostupnosti a finanční udržitelnosti specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí a jejich děti včetně legislativního ukotvení.
  2. Zefektivnění pomoci a práce s oběťmi trestné činnosti.
  3. Vytvoření koncepce práce s osobami, které se dopouštějí násilí v blízkých vztazích.

Předmětem jednání Výboru byla i otázka financování stávajících specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí. Výbor tomuto bodu přijal usnesení, ve kterém vyjádřil znepokojení ohledně nedostatečného zajištění adekvátního a předvídatelného financování specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí, a doporučil Ministerstvu práce a sociálních věcí ve spolupráci s Výborem co nejdříve důsledně naplňovat opatření Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–⁠⁠⁠⁠⁠⁠2026 v oblasti ochrany a podpory obětí tohoto násilí, a to zejména opatření zaměřená na zajištění dostupnosti a financování specializovaných sociálních služeb pro uvedenou cílovou skupinu. Výbor současně doporučil Ministerstvu práce a sociálních věcí posílit důraz na prevenci domácího a genderově podmíněného násilí v rámci dotačního programu Rodina, a to nejen v oblasti preventivních aktivit na podporu rodiny, partnerství a rodičovství, ale také v oblasti podpory práce s dětmi a rodinami v oblasti SPOD.

V rámci jednání Výboru bylo dále představeno metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k postupům školy při podezření na dítě ohrožené násilím a související příručka pro pedagogy a pedagožky a také aktuální aktivity Asociace pracovníků intervenčních center v ČR v oblasti transgeneračního přenosu domácího a genderově podmíněného násilí.

Bližší informace o Výboru najdete na této stránce: http://www.vlada.cz/cz/ -121940/

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »