Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Výbor pro prevencí domácího násilí a násilí na ženách se zabýval přípravou ratifikace Úmluvy Rady Evropy

Ve čtvrtek 9. března 2017 se sešel k jednání Výbor pro prevencí domácího násilí a násilí na ženách (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada vlády“). Šlo o první zasedání v tomto roce.

Výbor na tomto setkání schválil plán činnosti na rok 2017 a projednal plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 ze strany MPSV. Výbor se dále zabýval civilně-právními aspekty přijetí Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a přípravami její ratifikace. Na jednání Výboru byla také představena kampaň Odboru rovnosti žen a mužů „To je rovnost!“, komparativní analýza možnosti zavedení specializace trestních soudců na domácí a genderově podmíněné násilí MSp a výstupy z kulatého stolu k problematice důkazních prostředků v trestním řízení u sexuálně motivovaných trestných činů.

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 23. února 2015 č. 126 plní Výbor monitorovací roli Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018. Výbor každoročně schvaluje Souhrnnou zprávu o plnění akčního plánu, ke které zaujímá stanovisko a formuluje doporučení.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »