Ve čtvrtek 16. února proběhlo v budově Úřadu vlády ČR, Strakově akademii, první letošní zasedání Výboru pro vyrovnané zastoupení v politice a rozhodovacích pozicích.

Na úvod jednání Petr Bittner a Lucia Zachariášová z Odboru rovnosti žen a mužů ÚV představili kampaň „To je rovnost!“ zaměřenou jednak na domácí násilí a jednak na slaďování pracovního, soukromého a rodinného života. Členky a členové Výboru se mohli seznámit s dosavadním fungováním kampaně na sociálních sítích a s její vizí do budoucna.

Na programu jednání bylo i představení aktivit politických stran v souvislosti s podzimními volbami do poslanecké sněmovny a postavením žen na kandidátních listinách.

Výbor projednal také svůj plán činnosti pro rok 2017 a změny statutu, které by měly vést k zefektivnění jeho činnosti. Za každou politickou stranu bude odteď jeden řádný člen nebo členka a jeden náhradník či náhradnice.

Výbor se rovněž usnesl, že se jeho příští zasedání zaměří na vyrovnané zastoupení žen a mužů ve vedení obchodních společností.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři