Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Výbor se zabýval iniciativou za posílení postavení žen v českých médiích

V úterý 19. září 2023 jednal Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Jednalo se o druhé zasedání v tomto roce.

Jitka Adamčíková a Marína Urbániková na jednání představily iniciativu Ženy v médiích a její aktivity. Cílem iniciativy je posílení role žen v českých médiích. V rámci 28 českých zpravodajských médií (deníky, zpravodajské weby a rozhlasové stanice) jsou na pozici šéfredaktorky pouze dvě ženy. Výbor činnost iniciativy podpořil a nabídl jí možnost dlouhodobější spolupráce.

Pavlína Janebová z Asociace pro mezinárodní otázky představila Výboru projekt „Ženy v české zahraniční, evropské a bezpečnostní politice“ a další aktivity související se zastoupením žen v zahraniční politice.

Zástupci a zástupkyně politických stran a hnutí na jednání dále informovali o aktuálním stavu sestavování kandidátních listin v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu, které se uskuteční příští rok. Následně proběhla diskuze k ženským politickým frakcím v politických stranách a hnutích.

Výbor byl také informován o aktuálním vývoji a plánu transpozice Směrniceí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2381 ze dne 23. listopadu 2022 o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy orgánů kotovaných společností a o souvisejících opatřeních.
Výbor je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Je složen ze zástupců a zástupkyň odborné veřejnosti, politických stran a hnutí, byznysu, odborů a nestátních neziskových organizací. Bližší informace o Výboru naleznete zde.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »