Vytisknout

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier vyhlašuje soutěž Absolventská práce na téma rovnost žen a mužů, která je součástí aktivit projektu Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života realizovaného z Norských fondů.

Soutěž je rozdělena do tří kategorií: bakalářské, diplomové a doktorské práce. V každé kategorii bude vyhlášen jeden/na vítěz/ka.

Témata

Ústředním tématem je rovnost žen a mužů, které se dále dělí na následující oblasti: domácí a genderově podmíněné násilí a slaďování pracovního a soukromého života.

V rámci těchto kategorií je možné přihlásit práci, zabývající se například některým z následujících témat (výčet témat uvádíme pro inspiraci):

Kdo se může přihlásit

Studující či absolventky a absolventi jakýchkoli oborů na některé z univerzit a vysokých škol v ČR. Oblast výzkumu se nemusí nutně vztahovat na Českou republiku.

Forma prací

Soutěž bude rozdělena do tří kategorií: bakalářské, magisterské a doktorské práce. V každé kategorii bude vyhlášen jeden/na vítěz/ka. Komise se rovněž můžou rozhodnout udělit čestné uznání dalším kvalitním pracím.

Forma prací může být například:

teoretická, empirický výzkum; kvantitativní či kvalitativní výzkumné metody, a to napříč vědními disciplínami
audiovizuální – fikční, dokumentární či animovaný krátký snímek, soubor fotografií či fotoreportáž, audio reportáž; literární; výtvarná díla a další (například architektonický návrh apod.)
práce musí být vypracovány v českém, slovenském či anglickém jazyce
Časové rozmezí

Do soutěže budou přijaty práce, které byly obhájeny v akademických letech jaro 2013/2014, 2014/2015, podzim 2015/2016 (poslední možný termín obhajoby je 20. listopadu 2015).

Hodnocení

téma práce musí odpovídat některé z tematických oblastí soutěže (viz témata)
kritéria hodnocení: originalita, přínos pro odbornou i laickou veřejnost, nová perspektiva (inovativní téma, forma, přístup, pojetí), využitelnost (aplikovatelnost dat či teorie, prezentace pro odbornou i laickou veřejnost)
návaznost na Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 a/nebo na Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018
Vítězky či vítězové se zúčastní

slavnostního předání certifikátu
prezentace práce na akcích Oddělení rovnosti žen a mužů ÚV ČR (příspěvek na konferenci či vystoupení na zasedání některého z výborů, výstava, projekce apod.)
stáže na Oddělení rovnosti žen a mužů ÚV ČR
Časový harmonogram

Práce stačí odevzdat v elektronické formě, studující musí přiložit kopii protokolu o obhájení práce (stačí potvrzení ze studijního oddělení, pokud studující dosud neobdržel/a diplom). Poslední možný termín pro zaslání prací je 1. prosince 2015.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny do konce ledna 2016.

Kontakt

Práce a vyplněnou přihlášku do soutěže (viz příloha) zasílejte do 1. prosince 2015 na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Do předmětu e-mailu napište: Soutěž BP (pro bakalářské práce), Soutěž DP (pro magisterské práce), Soutěž disertace (pro doktorské práce).

Přihlášky do soutěže je zároveň nutné vytisknout, vyplnit, podepsat a originál poslat poštou na adresu: Mária Dokupilová, Oddělení rovnosti žen a mužů, Úřad vlády ČR, Vladislavova 4, Praha 1

Možnost konzultací

Po celou dobu vyhlášení soutěže: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------