Ve spolupráci s Českým statistickým úřadem vzniklo další vydání statistické ročenky Zaostřeno na ženy a muže 2014. Ročenka obsahuje podrobné statistické údaje členěné dle pohlaví v následujících oblastech společenského života:
Obyvatelstvo a rodiny a domácnosti
Zdraví
Vzdělání
Práce a mzdy
Sociální zabezpečení
Soudnictví, kriminalita
Veřejný život a rozhodování
Věda a technologie
Informační technologie


V elektronické podobě je ročenka k dispozici na internetových stránkách ČSÚ, jako PDF si ji můžete stáhnout zde.

V rámci Projektu CZ13 vznikla také tištěná verze publikace Zaostřeno na ženy a mužů 2014, která je distribuována orgánům státní správy a dalším subjektům působícím v oblasti podpory rovnosti žen a mužů prostřednictvím Oddělení rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři