Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) představila výsledky přezkumu České republiky v oblasti rovnosti žen a mužů

Dne 30. května 2023 proběhl kulatý stůl Úřadu vlády a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), na kterém došlo k představení výsledků přezkumu České republiky ze strany OECD v oblasti rovnosti žen a mužů. Účastníci a účastnice měli možnost se seznámit se Základní hodnotící zprávou a Akčními plány pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na jednání vystoupila i zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Jednání otevřel za Úřad vlády ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Radan Šafařík. V úvodu vystoupily rovněž Daniele Dotto z Evropské komise a Tatyana Teplova z OECD. Zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková zdůraznila, že navzdory snahám, Česká republika v oblasti rovnosti žen a mužů dlouhodobě zaostává za zbytkem EU. Připomněla, že v letošním roce dojde k revizi Strategie rovnosti žen a mužů, která bude reflektovat, mimo jiné i výstupy přezkumu OECD, který se zaměřil právě na nastavení institucionálního rámce pro prosazování genderové rovnosti a naplňování závazků vlády.

Zveřejněná hodnotící zpráva obsahuje sérii doporučení, které se týkají zejména:

  • posílení právního a strategického rámce,
  • zlepšení sběru dat členěných podle pohlaví,
  • podpory efektivního a správního provádění hodnocení dopadů regulace na rovnost žen a mužů
  • postupného zavedení institutu genderového rozpočtování,
  • zavedení kontrolních mechanismů a systému odpovědnosti.

Na zprávu navazují dva akční plány určené pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo práce a sociálních věcí, které obsahují konkrétní doporučení pro tyto resorty.

Zpráva je dostupná v EN na: https://www.oecd.org/publications/gender-equality-in-the-czech-republic-c5a3086f-en.htm

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »