Skip to content

Práce na dálku: Jak navázat na pandemickou zkušenost?

Workshop se zaměstnavateli mapující současnou praxi, legislativní ukotvení i teoretické poznatky o práci z domova

14. prosince 2022, 9:30 – 12:30, Strakova akademie a online (Webex)

Pandemie Covid-19 ovlivnila na nějaký čas způsob výkonu práce. V jistém smyslu a v určitých sektorech akcelerovala procesy digitalizaci práce. Česká republika zaznamenala v průběhu tzv. první vlny nárůst ve využívání práce z domova, odhaduje se, že takto pracovalo přibližně 40 % zaměstnanců a zaměstnankyň. Ačkoliv tento podíl postupně klesal, alespoň částečnou možnost práce z domova nadále nabízí kolem 30 % zaměstnavatelů. Za uplynulou dobu vzniklo mnoho studií, které zkoumají sociologické, ekonomické a genderové aspekty této formy práce. Ty upozorňují především na dvojí zátěž žen vzhledem k nutnosti sladit pracovní a rodinný život, na možnou neviditelnost na pracovišti a s tím spojené ztížení kariérních postupů, nebo na nezáměrnou práci přesčas. Stávající neukotvená praxe, stejně jako potřeba transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU vedly k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, který tento institut ukotvuje. Návrh novely zákoníku práce však vzbudil další diskuze o tom, jak by měla být práce na dálku legislativně ošetřena. Workshop zprostředkuje různé perspektivy a zkušenosti s prací na dálku a nabídne prostor pro jejich diskuzi.

Linda Bartošová, journalist

Ondřej Trhoň, journalist

PROGRAM

9:30 – 9:35 Úvodní slovo

Monika Šamová, Odbor rovnosti žen a mužů, ÚV ČR

9:35 – 10:30 Úprava práce na dálku

Jana Skalková, MPSV
Kristýna Cuchá, MPSV
Taťána Zelená, MPSV

10:30 – 11:30 Poznatky z pandemické zkušenosti

Šárka Homfray, Odborový svaz státních orgánů a organizací, ČMKOS
Lenka Formánková, Sociologický ústav AV ČR

11:30 – 11:45 Coffee break
11:45 – 12:35 Zkušenosti a praxe zaměstnavatelů

Kamila Čubanová, Byznys pro Společnost
Tomáš Ondroušek, KYNDRYL
Roman Nosko, CONTINENTAL Barum
Renáta Millerová, THERMOFISHER Scientific

RSVP:
Vzhledem k omezené kapacitě jednacího sálu prosíme o potvrzení fyzické účasti do 12. 12. 2022 na email zvolska.tereza@vlada.cz

Conference starts in

  • 00Days
  • 00Hours
  • 00Minutes
  • 00Seconds

PROGRAMME

For further information, please see the attached programme of the conference.

PARTNEŘI

Workshop se uskuteční v rámci projektu: “Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020 a související aktivity” financovaného z Evropského sociálního fondu

Sdílejte na sociálních sítích

Share on facebook
Share on twitter
Share on email