Mužská a ženská ruka.

V oblasti zaměstnání a podnikání naráží česká společnost na celou řadu nerovností mezi muži a ženami. Vzhledem k důležitosti této oblasti v našich životech jsme proto i téma zaměstnání a podnikání vybrali jako jedno z hlavních, ve kterých se otázkami rovnosti žen a mužů zabýváme.

Mezi hlavní problémy v oblasti zaměstnání a podnikání z hlediska rovnosti pohlaví patří zejména nízká zaměstnanost žen, zvláště v některých specifických věkových kategoriích a skupinách (např. seniorky či samoživitelky) a podobně členěná vysoká nezaměstnanost.

Alarmující je také skutečnost, že v České republice je prokázán jeden z nejvyšších rozdílů v odměňování žen a mužů v EU - takzvaný "gender pay gap". Ten v současnosti činí asi 22,5 % na stejné nebo srovnatelné pozici.

Dalšími problémy jsou vysoká míra žen ohrožených chudobou, opět zejména v některých věkových kategoriích, a celková diskriminace a znevýhodňování žen na trhu práce v důsledku péče o děti či blízké osoby.

Mezi identifikované problémy patří také nízký počet žen–podnikatelek. Současně však přichází i riziko zvyšování počtu žen, které jsou nuceny zvolit si cestu podnikání nedobrovolně, jelikož je pro ně složitější vrátit se po rodičovské na trh práce.

Nezanedbatelným jevem je bohužel stále také sexuální obtěžování na pracovišti.

Těmto problémům a návrhům na jejich řešení se mimo jiné věnuje Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014–2020.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Zástupkyně vedoucího pracovníka
Petra Kalenská
kalenska.petra@vlada.cz 

Partneři