Muž a žena v práci.

Pracují u nás ženy a muži stejně? Jak se to vezme...

Skupinou, na kterou bychom se měli při zodpovídání otázky v titulku zaměřit, jsou pečující osoby. Nejde teď ani tak o to, že z hlediska potřeby slaďování pracovního, soukromého a rodinného života v zásadě obvykle potřebují specifické nastavení pracovních podmínek, což je může znevýhodňovat na trhu práce. Když se totiž podíváme blíž na to, kdo dnes neplacenou péči ve společnosti zajišťuje, uvidíme, že si dnes ženy a muži ani v tomto smyslu nejsou rovni...

Výraznou skupinou pečujících osob jsou samozřejmě rodiče malých dětí. Zásadním pokrokem je pro ně novela zákona o státní sociální podpoře, kterou vláda schválila svým usnesením ze dne 22. června 2016, a která upravuje třeba výši rodičovského příspěvku. Novela umožňuje jeho flexibilnější čerpání, a to v nejkratším možném nastavení v délce od šesti měsíců. Novela také ruší dosud stanovenou horní hranici čerpání na 11 500 . Je důležité si uvědomit, že muži v současnosti tvoří pouhá 2 % ze všech osob pobírajících rodičovský příspěvek (rodičovský příspěvek v roce 2016 čerpalo celkem 77 413 osob, z nichž pouze 5 156 byli muži).

Další zásadní skupinou jsou osoby pečující o stárnoucí členy a členky rodiny. Již z dřívějších výzkumů vyplývá, že až 80 % pečujících v tomto směru tvoří opět ženy. Důvodem pro takové číslo jsou zejména genderově stereotypní očekávání okolí. Můžeme přitom dost dobře předpokládat, že v důsledku stárnutí populace bude tato skupina stále početnější.

Konkrétním opatřením by mohlo být zavedení volna na péči, které by mělo poskytnout čas na orientaci pečující osoby v nové situaci, a které obsahuje aktuální návrh Koncepce rodinné politiky. Jistě by pomohlo také zavedení dlouhodobého ošetřovného, jakožto základu pro volno na péči. Dlouhodobé ošetřovné by pak bylo dávkou z nemocenského pojištění. Obě opatření jsou z pera MPSV a v současné době jsou v legislativním procesu.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Zástupkyně vedoucího pracovníka
Petra Kalenská
kalenska.petra@vlada.cz 

Partneři