Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Ženy a muži v datech 2023

Věděli jste, že mezi osobami pobírajícími rodičovský příspěvek je pouze 2 % mužů? Že průměrná hrubá měsíční mzda žen byla v roce 2022 o 8 378 korun nižší než mužů? Tyto a řadu dalších zajímavých statistik najdete v nové publikaci Ženy a muži v datech 2023, kterou zpracoval Odbor rovnosti žen a mužů ÚV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem.

Přestože rovnost žen a mužů patří k základním hodnotám České republiky, přetrvává v české společnosti řada nerovností. Publikace Ženy a muži v datech 2023 si klade za cíl představit vybrané statistiky o české společnosti, které jsou klíčové pro odhalení nerovností a pro jejich řešení. Genderové statistiky slouží jako důležitý podklad pro navrhování opatření a opora pro rozhodování vlády a zákonodárců. Ale také jako popis a kontrola toho, jak se daří princip rovnosti žen a mužů naplňovat v praxi.

Publikace je členěna do 8 kapitol a úzce souvisí se Strategií rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030. Data jsou představena v následujících tematických oblastech: Demografické charakteristiky, Práce a péče, Rozhodování, Bezpečí, Zdraví, Poznání, Společnost a Vnější vztahy.

Nová publikace Ženy a muži v datech 2023 je k dispozici v české verzi zde nebo také v anglickém jazyce pod tímto odkazem.

Související

Související

„Násilí je možné zastavit.“ Končí mezinárodní projekt Úřadu vlády pro prevenci domácího a sexualizovaného násilí. A co bude dál?

Končí úspěšný mezinárodní projekt Úřadu vlády zaměřený na prevenci domácího a sexualizovaného násilí. Závěrečná konference nazvaná Násilí je možné zastavit dnes představila výsledky čtyřleté spolupráce, mezi něž patří třeba proškolení stovek policistů a policistek i dalších profesí pomáhajících obětem a tisíců studujících v prevenci domácího a sexualizovaného násilí. Projekt v roce 2022 získal první místo v kategorii Rovnost, diverzita a inkluze cen SDGs (Cílů udržitelného rozvoje). Vedoucí silou projektu byl Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády, partnersky se podílela norská organizace Alternativa k násilí a české nevládní organizace.

Číst dále »

Rada vlády pro rovnost žen a mužů podpořila nový zákon o domácím násilí i Chartu proti domácímu násilí

Rada vlády pro rovnost žen a mužů se na svém prvním letošním zasedání věnovala hlavně problematice domácího násilí. Rada například Vládě ČR doporučila rychlé schválení aktuálního návrhu zákona o domácím násilí. Ten jednotně definuje domácí násilí, posiluje práva obětí, prodlužuje délku vykázání ze společného obydlí a zavádí povinnost policie zabavit vykazované osobě zbraň. Rada také podpořila Chartu proti domácímu násilí, která je společnou iniciativou zaměstnavatelů a organizací pomáhajících obětem domácího násilí.

Číst dále »