Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Zuřivec: školení o domácím násilí

V úterý 21. 6. 2022 v Praze proběhlo další z řady školení věnované tématu domácího násilí. Cílem školení bylo získat vědomosti a kompetence potřebné k preventivnímu, osvětovému či terapeutickému využívání filmu Zuřivec.

Film Zuřivec je určen pro práci s osobami ohroženými násilím v rodině nebo osobami, které se ho dopouštějí. Projekt, jehož je školení součástí, a který se věnuje prevenci domácího a genderově podmíněného násilí, byl podpořen Norskými fondy a získává stále příznivější ohlas mezi odbornou i laickou veřejností.

Šlo již o desáté školení, kterých se celkem zúčastnilo na tři sta padesát pracovnic a pracovníků neziskových organizací poskytujících pomoc lidem ohroženým domácím násilí, organizací poskytujících terapeutické intervence a terapeutické programy pro ty, kteří se násilí dopouštějí, dále zaměstnankyň a zaměstnanců intervenčních center, sociálních pracovnic a pracovníků, pedagožek a pedagogů, policistů a policistek.

Školení vedla Barbora Jakobsen, klinická psycholožka z norské organizace Alternativa násilí, s níž Odbor rovnosti dlouhodobě spolupracuje. Jeho obsahem byly základy analytických dovedností při rozeznání domácího násilí v rodinách a komunikace s klienty a klientkami, kteří domácí násilí zažívají. Součástí školení byla diskuze o fenoménu domácího násilí, jeho vnímání mezi lidmi, kteří se násilí dopouštějí a těmi, kteří jsou jím ohroženi, ale také o tom, jak násilí vnímají a přenášejí do svých praxí sami profesionálové a profesionálky. Absolventi a absolventky získali přístup k filmu a mohou ho využívat ve své další práci.

Z reakcí účastnic a účastníků dřívějších školení vybíráme:

„Vážím si toho, že jsem se mohla školení zúčastnit. Bylo realizováno na vysoké profesní úrovni a zároveň ve velmi pozitivní, příjemné a přátelské a důvěrné atmosféře. Domnívám se, že je velice důležité ve školení pokračovat a dostat jej do povědomí co nejširší společnosti, aby téma násilí nebylo opředeno tajemstvím nebo tabuizováno.“

„Se školením jsem naprosto spokojená, předčilo mé očekávání. Je rozhodně inspirací pro práci s dětmi jak na úrovni školních kolektivů, tak v osobním životě. Velice si cením způsobu prezentace a profesionality přednášející.“

„Byla jsem velmi spokojena se školitelkou. Krom toho, že působila velmi příjemně, tak hovořila lidsky, klidně a příklady z praxe byly nejzáživnější a nejlépe zapamatovatelné. Cítila jsem se jako rovná s rovným, na jedné lodi.“

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »