Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Zuřivec – školíme lektorky a lektory

Ve čtvrtek 13. 10. 2022 proběhlo první z plánovaných školení pro lektorky a lektory k filmu Zuřivec. Ta jsou realizována v rámci projektu řešeného Odborem rovnosti žen a mužů ÚV ČR a přispívají k jeho hlavnímu cíli – zlepšení prevence domácího a sexuálního násilí.

Díky školení zajistíme život projektu i po jeho ukončení. Účastníci a účastnice školení budou moci využít nabytých znalostí při přípravě vlastních kurzů. S každým proškoleným roste šance, že se film dostane ke všem dětem a dospělým, jimž může pomoci pracovat s tématem násilí v blízkých vztazích v rámci preventivních programů nebo při práci s lidmi, kteří se násilí dopouštějí.

Školení se zúčastnili zástupci a zástupkyně mnoha oborů, sociální práce, sociologie, psychologie, policie a dalších. Film plánují využívat při práci s různými cílovými skupinami od učitelů a školních metodiků prevence, přes OSPOD a Policii ČR, až po ženy, které byly odsouzeny za násilný trestný čin na dětech.

Ptali jsme se, jak vedoucí školení a účastnice a účastníci chápou význam a poselství filmu. Podle Romana Petrenka, sociologa, který se zaměřuje na skupinu školních metodiků prevence a školních psychologů, bylo důležité sdílení zkušeností lidí, kteří již s filmem pracovali. Výjimečnost samotného projektu podle něj spočívá v tom, že pomáhá „denormalizovat násilí“ ve společnosti. „Všichni tak nějak cítí, že násilí v rodinách je špatné, ale jiná věc je umět násilí explicitně pojmenovat.“ Z jeho pohledu sdělení Zuřivce překračuje úzce chápané téma násilí. „Obecně se jedná o různé druhy příkoří, ale také úzkostí – duševní nepohody, které se děje dětem, a které je zapotřebí pojmenovat a nenechat si je pro sebe. Podstatné je předat informaci, že zde existují možnosti, kam se obrátit a získat pro řešení takových situací podporu.“

Jedna z vedoucích školení, psycholožka Šárka Dršková, sdělila, že měla radost z toho, že se setkala s odborníky a odbornicemi motivovanými k šíření poselství filmu Zuřivec. „Jejich odhodlání a práce se zájemci o práci s filmem“, pokračovala, „…  pomohou k tomu, že se české děti i dospělí dozvědí o tom, že žít v prostředí plném násilí není v pořádku. Každý člověk, který tuto informaci dostane, se k ní může během svého života vracet a zkusit to jinak.“

Mezi instituce, které používají film Zuřivec při práci s osobami páchajícími násilí, patří policie či věznice. Psycholožka Petra Jeřábková z věznice ve Světlé nad Sázavou byla proškolena už v červnu 2022. Školení jí zaujalo, a proto přišla, jak sama uvádí, aby své znalosti o filmu Zuřivec a o tématu násilí v blízkých vztazích dále prohloubila a mohla je šířit dál. „Násilí v blízkých vztazích je velké téma v odborném zacházení s odsouzenými ženami a my, personál věznic, se s tím stále učíme pracovat. Školení k filmu Zuřivec je zásadní právě kvůli tomu, aby pomohlo vychovatelům a vychovatelkám, pedagogům a pedagožkám a dalším zaměstnancům a zaměstnankyním násilí v blízkých vztazích u vězněných žen zmapovat, pojmenovat a dále s ním zacházet. A tím snižovat riziko dalšího páchání trestné činnosti.“

Školení k filmu budou pokračovat i příští rok. Nicméně už nyní je zřejmé, že se daří naplňovat cíle projektu, tj. otevírat a uchopovat téma násilí v blízkých vztazích jak mezi těmi, kdo se násilí dopouští, tak mezi těmi, kdo jsou mu vystavováni.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »