Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Zuřivec – školíme lektorky a lektory

Ve čtvrtek 13. 10. 2022 proběhlo první z plánovaných školení pro lektorky a lektory k filmu Zuřivec. Ta jsou realizována v rámci projektu řešeného Odborem rovnosti žen a mužů ÚV ČR a přispívají k jeho hlavnímu cíli – zlepšení prevence domácího a sexuálního násilí.

Díky školení zajistíme život projektu i po jeho ukončení. Účastníci a účastnice školení budou moci využít nabytých znalostí při přípravě vlastních kurzů. S každým proškoleným roste šance, že se film dostane ke všem dětem a dospělým, jimž může pomoci pracovat s tématem násilí v blízkých vztazích v rámci preventivních programů nebo při práci s lidmi, kteří se násilí dopouštějí.

Školení se zúčastnili zástupci a zástupkyně mnoha oborů, sociální práce, sociologie, psychologie, policie a dalších. Film plánují využívat při práci s různými cílovými skupinami od učitelů a školních metodiků prevence, přes OSPOD a Policii ČR, až po ženy, které byly odsouzeny za násilný trestný čin na dětech.

Ptali jsme se, jak vedoucí školení a účastnice a účastníci chápou význam a poselství filmu. Podle Romana Petrenka, sociologa, který se zaměřuje na skupinu školních metodiků prevence a školních psychologů, bylo důležité sdílení zkušeností lidí, kteří již s filmem pracovali. Výjimečnost samotného projektu podle něj spočívá v tom, že pomáhá „denormalizovat násilí“ ve společnosti. „Všichni tak nějak cítí, že násilí v rodinách je špatné, ale jiná věc je umět násilí explicitně pojmenovat.“ Z jeho pohledu sdělení Zuřivce překračuje úzce chápané téma násilí. „Obecně se jedná o různé druhy příkoří, ale také úzkostí – duševní nepohody, které se děje dětem, a které je zapotřebí pojmenovat a nenechat si je pro sebe. Podstatné je předat informaci, že zde existují možnosti, kam se obrátit a získat pro řešení takových situací podporu.“

Jedna z vedoucích školení, psycholožka Šárka Dršková, sdělila, že měla radost z toho, že se setkala s odborníky a odbornicemi motivovanými k šíření poselství filmu Zuřivec. „Jejich odhodlání a práce se zájemci o práci s filmem“, pokračovala, „…  pomohou k tomu, že se české děti i dospělí dozvědí o tom, že žít v prostředí plném násilí není v pořádku. Každý člověk, který tuto informaci dostane, se k ní může během svého života vracet a zkusit to jinak.“

Mezi instituce, které používají film Zuřivec při práci s osobami páchajícími násilí, patří policie či věznice. Psycholožka Petra Jeřábková z věznice ve Světlé nad Sázavou byla proškolena už v červnu 2022. Školení jí zaujalo, a proto přišla, jak sama uvádí, aby své znalosti o filmu Zuřivec a o tématu násilí v blízkých vztazích dále prohloubila a mohla je šířit dál. „Násilí v blízkých vztazích je velké téma v odborném zacházení s odsouzenými ženami a my, personál věznic, se s tím stále učíme pracovat. Školení k filmu Zuřivec je zásadní právě kvůli tomu, aby pomohlo vychovatelům a vychovatelkám, pedagogům a pedagožkám a dalším zaměstnancům a zaměstnankyním násilí v blízkých vztazích u vězněných žen zmapovat, pojmenovat a dále s ním zacházet. A tím snižovat riziko dalšího páchání trestné činnosti.“

Školení k filmu budou pokračovat i příští rok. Nicméně už nyní je zřejmé, že se daří naplňovat cíle projektu, tj. otevírat a uchopovat téma násilí v blízkých vztazích jak mezi těmi, kdo se násilí dopouští, tak mezi těmi, kdo jsou mu vystavováni.

Související

Související

Gender equality in the digital age: a task for Europe. Combating gender-based cyber-violence. CZ PRES conference

On 29th of November, the Department of Gender Equality of the Office of the Czech Government organised an international conference on gender-based cyber-violence, focusing mainly on sexist hate-speech and image-based sexual violence. The conference brought together representatives of academia, various European governments, GREVIO, the European Commission, the European Institute for Gender Equality, the private sector as well as the non-governmental organisations. With the goal to create a platform for sharing of best-practices, the conference was divided into three thematic sections: research, policy-making and prevention.

Číst dále »

Rada vlády pro rovnost žen a mužů jednala o genderových dopadech úsporných opatření NERV a dalších prioritách v oblasti rovnosti žen a mužů

V pondělí 12. prosince se konalo třetí letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Jednání Rady zahájil premiér Petr Fiala z pozice předsedy Rady, který komentoval hlavní priority vlády v oblasti rovnosti žen a mužů a činnost v této oblasti v rámci českého předsednictví Rady EU.

Číst dále »