Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Zveřejnili jsme Zprávu za rok 2019 o rovnosti žen a mužů

Pravidelně zveřejňovaný dokument zachycuje vývoj v této oblasti v České republice v uplynulém roce, přináší i mezinárodní srovnání.

  • Co se vloni pro rovnost žen a mužů udělalo?
  • Proč Česko kritizoval Evropský výbor pro sociální práva?
  • Jak si v rovnosti žen a mužů stojíme ve světovém meřítku?

Na webu vlada.cz najdete také plné znění zprávy. Navíc jsme připravili i zkrácenou verzi, která shrnuje to nejdůležitější.

Z analýzy „Globální genderové rozdíly za rok 2020“ provedené Světovým ekonomickém fórem vyplývá, že Česká republika si své postavení zlepšila o 4 příčky oproti roku 2018 a z celkem 153 zkoumaných zemí se umístila na 78. místě. „Jsem ráda, že se v oblasti rovnosti žen a mužů v uplynulém roce řada věcí podařila. Postupně se zlepšuje prevence domácího a sexuálního násilí, došlo ke zvýšení rodičovského příspěvku a pokračovala podpora dětských skupin, které pomáhají matkám v návratu na trh práce. Iniciovali jsme také řadu legislativních opatření, například návrh zákona o náhradním výživném nebo zákon o odškodnění protiprávně sterilizovaných osob,“ říká zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková a zároveň ale upozorňuje, že mnoho nerovností stále přetrvává a je nutné je řešit.

Na rozhodování se podílí málo žen

Na jednu z přetrvávajících nerovností upozorňuje v souvislosti s právě proběhlými volbami do krajských zastupitelstev. „Výsledky víkendových voleb ukázaly, jak nedostatečně jsou ženy v politice zastoupeny. Přestože do zastupitelstev krajů voliči zvolili 22 procenta žen, což je nárůst o 1,5 procentního bodu oproti minule, jejich podíl i tak roste pomalu. Tímto tempem bychom na čtyřicetiprocentní zastoupení žen v krajských zastupitelstvech čekali až do roku 2068. V evropském srovnání máme málo žen nejen v politice ale i ve vedení obchodních firem. I proto se chceme na toto téma zaměřit v následujícím období, konkrétně v připravované Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2020-2030,“ konstatuje Helena Válková.

Na druhou stranu do Evropského parlamentu bylo v minulém roce zvoleno již 33 procenta žen a jejich zastoupení pomalu, ale kontinuálně, roste i v komunální politice, kde jsou zastoupeny 28 procenty. Nízké zastoupení žen ovšem přetrvává i ve vedení soukromých společností, na což upozornil i Evropský výbor pro sociální práva.

Za nerovné odměňování čelí Česko kritice

Evropský výbor pro sociální práva, který monitoruje plnění Evropské sociální charty, v minulém roce kritizoval také nerovné odměňování žen a mužů v České republice. Výbor rozhodl, že Česká republika chartu porušuje nedostatečným zajištěním transparentnosti v odměňování, což kritizovala také Veřejná ochránkyně práv.

Hlavní příčiny nerovného odměňování v Česku spočívají v nerovném dělení rolí v rodině a nedostatku flexibilních pracovních míst na trhu práce. Řešení by mohla přinést nová směrnice Evropského parlamentu a Rady EU, která ukládá zavedení minimálně deseti dnů otcovské poporodní péče, dva měsíce nepřenositelné rodičovské dovolené pro druhého rodiče a možnost zaměstnanců a zaměstnankyň žádat o flexibilní formy práce, včetně práce z domova. Státy musí její transpozici provést do srpna 2022.

Podle zmocněnkyně vlády pro lidská práva k postupnému zlepšení stávajícího stavu pomáhá osvěta ze strany ministerstev a neziskových organizací, která téma diskriminace na základě pohlaví zviditelňují. Mezi takové aktivity patřil v roce 2019 projekt Ministerstva práce a sociálních věcí „22% k rovnosti“, který mj. publikoval výzkum veřejného mínění na rovné odměňování žen a mužů. Výzkum ukázal, že téměř polovina pracujících vnímá, že mají muži v porovnání se ženami větší šance na povýšení do vedoucí pozice nebo na lepší mzdu či plat za stejnou práci.

Vláda přijme strategii rovnosti žen a mužů

Mezi již přijatá opatření přispívající k genderové rovnosti patří například Akční plán pro rovnost žen a mužů na léta 2019 – 2020. 

„Zahrnuje opatření na podporu platové transparentnosti, zlepšování dostupnosti dětských skupin a podporu skloubení rodičovských povinností a vědecké kariéry, osvětu a motivaci k vyššímu zastoupení žen v politice apod."

Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů

Ještě větší ambici má připravovaná Strategie rovnosti žen a mužů 2020-2030, která přinese soubor opatření pro nastávající desetiletí. Má přispět k lepšímu a důslednějšímu uplatňování politiky rovnosti žen a mužů. Vládě by měla být předložena na podzim letošního roku.

Související

Související

Gender equality in the digital age: a task for Europe. Combating gender-based cyber-violence. CZ PRES conference

On 29th of November, the Department of Gender Equality of the Office of the Czech Government organised an international conference on gender-based cyber-violence, focusing mainly on sexist hate-speech and image-based sexual violence. The conference brought together representatives of academia, various European governments, GREVIO, the European Commission, the European Institute for Gender Equality, the private sector as well as the non-governmental organisations. With the goal to create a platform for sharing of best-practices, the conference was divided into three thematic sections: research, policy-making and prevention.

Číst dále »

Rada vlády pro rovnost žen a mužů jednala o genderových dopadech úsporných opatření NERV a dalších prioritách v oblasti rovnosti žen a mužů

V pondělí 12. prosince se konalo třetí letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Jednání Rady zahájil premiér Petr Fiala z pozice předsedy Rady, který komentoval hlavní priority vlády v oblasti rovnosti žen a mužů a činnost v této oblasti v rámci českého předsednictví Rady EU.

Číst dále »