Ženy a muži v institucích. Zdroj: Victor1558, Flickr.com

Jednou ze zásadních otázek rovnosti mužů a žen v dnešní společnosti je i jejich postavení v institucích. Studie ukazují, že i v České republice v tomto směru stále dochází k diskriminaci. Ta může být buďto vertikální, nebo horizontální. Kdo se otázkou rovnosti žen a mužů v institucích zabývá? A jak si Česká republika vede ve srovnání s ostatními zeměmi?

Institucionálním zabezpečením agendy rovnosti žen a mužů se zabývá odpovídající výbor Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Do jeho gesce spadají zejména systematický monitoring rovnosti žen a mužů a způsobu jejího prohlubování na úrovni institucí veřejné správy, spolupráce s těmito institucemi v oblasti mainstreamingu genderových témat a vytváření vnitrostátních strategií pro zabezpečení rovnosti žen a mužů ze strany těchto institucí.

V rámci struktury pracovních a poradních orgánů vlády řeší agendu spojenou s postavením žen a mužů v institucích Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů. Do přípravy aktualizovaných opatření jsou zapojeni rovněž rezortní koordinátoři a koordinátorky rovnosti žen a mužů, tzv. gender focal points, kteří se pravidelně účastní zasedání jednotlivých výborů. V roce 2016 takto kupříkladu mohlo proběhnou setkání za účelem diskuse o dotazníku k sexuálnímu obtěžování na rezortech realizovaný na většině ministerstev. Odbor rovnosti žen a mužů pak průběžně vyhodnocuje účinnost resortních opatření k uplatňování principu rovnosti žen a mužů a jejich vyhodnocení pravidelně předkládá vládě prostřednictvím každoročních zpráv o rovnosti žen a mužů v ČR.

Contacts

Director
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partners

Main media partner