Zuřivec, postava z norského animovaného filmu.

Cesta z domácího násilí nevede jen cestou péče o jeho oběti. Aby se celá situace skutečně vyřešila, je třeba pracovat i s těmi, kteří domácí násilí páchají. Klíčová je v tomto směru osvěta o příčinách domácího násilí a hlavně o způsobech, jak se z něho vymanit. Naše pohledy teď míří na ty, kdo se ocitli v roli pachatele...

Pachatelé domácího násilí jsou součástí začarovaného kruhu domácího násilí. Statistiky domácího násilí jsou mimořádně vytrvalé, násilné vzorce se totiž často předávací z generace na generaci a bezděčně reprodukují. Na cestě k světu bez domácího násilí je tedy zapotřebí pracovat se všemi jeho aktéry, nikoli jen s oběťmi.

Pro lepší povědomí o fenoménu domácího násilí je, jak už to bývá, důležitý samotný slovník, kterým o domácím násilí mluvíme. Je proto třeba důležité si uvědomit, že není vhodné používat pojem "násilná osoba", že daleko vhodnější pojem je "osoba páchající domácí násilí" nebo "pachatel domácího násilí". V čem spočívá rozdíl? Drtivá většina pachatelů násilí nejsou "násilní osoby". Jsou to osoby, které mají problémy zvládat v některých situacích svou agresi, každopádně jsou to však - jako všichni ostatní - osoby komplexní, s mnoha vrstvami, kladnými i zápornými. Jsou to zkrátka většinou lidé jako všichni ostatní.

A s těmito lidmi je potřeba pracovat. Vždyť člověk, který páchá domácí násilí, z toho sám nemá žádnou radost. Nečiní mu to potěšení. Utrpení není jeho cílem, nepřeje si ubližovat ani ničit vlastní rodinu.

Program pro osoby s násilným chováním ve vztazích nabízí SOS centrum Diakonie ČCE v Praze. Jeho cílem je pomoc násilným osobám a pachatelům domácího násilí ke změně jejich chování, zlepšení partnerské a rodinné komunikace a osvojení si řešení konfliktů nenásilnou formou. V případě, že se člověk rozhodne postavit vlastním rezervám ve zvládání agrese postavit čelem (což je ta nejlepší cesta a zároveň jediná, která může pomoci zachránit partnerství nebo rodinu), měl by se v tomto případě obrátit na organizace nebo terapeuty a terapeutky, kteří poskytují pomoc lidem s problémem zvládaní agrese. Kontakty a linky pomoci pro osoby páchající domácí násilí.

Pokud máte problémy se zvládáním agrese, neváhejte se rovněž obrátit na odborníky z následujících organizací. Můžete očekávat maximální diskrétnost. Problém zvládání agrese je pojmenovaný a mapovaný a následující instituce tvořené odborníky a odbornicemi jsou tu právě proto, aby Vám pomohly:

Persefona
Gaudia
SOS Centrum - Diakonie ČCE
Nomia, Hradec Králové (PDF leták)
Spondea
Krizové centrum pro děti a rodinu v Českých Budějovicích

Contacts

Director
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partners

Main media partner