Zuřivec, postava z norského animovaného filmu.

Cesta z domácího násilí nevede jen cestou péče o jeho oběti. Aby se celá situace skutečně vyřešila, je třeba pracovat i s těmi, kteří domácí násilí páchají. Klíčová je v tomto směru osvěta o příčinách domácího násilí a hlavně o způsobech, jak se z něho vymanit. Naše pohledy teď míří na ty, kdo se ocitli v roli pachatele...

Pachatelé domácího násilí jsou součástí začarovaného kruhu domácího násilí. Statistiky domácího násilí jsou mimořádně vytrvalé, násilné vzorce se totiž často předávací z generace na generaci a bezděčně reprodukují. Na cestě k světu bez domácího násilí je tedy zapotřebí pracovat se všemi jeho aktéry, nikoli jen s oběťmi.

Pro lepší povědomí o fenoménu domácího násilí je, jak už to bývá, důležitý samotný slovník, kterým o domácím násilí mluvíme. Je proto třeba důležité si uvědomit, že není vhodné používat pojem "násilná osoba", že daleko vhodnější pojem je "osoba páchající domácí násilí" nebo "pachatel domácího násilí". V čem spočívá rozdíl? Drtivá většina pachatelů násilí nejsou "násilní osoby". Jsou to osoby, které mají problémy zvládat v některých situacích svou agresi, každopádně jsou to však - jako všichni ostatní - osoby komplexní, s mnoha vrstvami, kladnými i zápornými. Jsou to zkrátka většinou lidé jako všichni ostatní.

A s těmito lidmi je potřeba pracovat. Vždyť člověk, který páchá domácí násilí, z toho sám nemá žádnou radost. Nečiní mu to potěšení. Utrpení není jeho cílem, nepřeje si ubližovat ani ničit vlastní rodinu.

Program pro osoby s násilným chováním ve vztazíchnabízí SOS centrum Diakonie ČCE v Praze. Jeho cílem je pomoc násilným osobám a pachatelům domácího násilí ke změně jejich chování, zlepšení partnerské a rodinné komunikace a osvojení si řešení konfliktů nenásilnou formou. V případě, že se člověk rozhodne postavit vlastním rezervám ve zvládání agrese postavit čelem (což je ta nejlepší cesta a zároveň jediná, která může pomoci zachránit partnerství nebo rodinu), měl by v tomto případě volat na 2telefonní čísla 22 514 040 nebo 777 734 173, případně kontaktovat terapeuty centra mailem na adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Pokud máte problémy se zvládáním agrese, neváhejte se rovněž obrátit na odborníky z následujících organizací. Můžete očekávat maximální diskrétnost. Problém zvládání agrese je pojmenovaný a mapovaný a následující instituce tvořené odborníky a odbornicemi jsou tu právě proto, aby Vám pomohly:

Persefona
Gaudia
SOS Centrum - Diakonie ČCE
Nomia, Hradec Králové (PDF leták)
Spondea
Krizové centrum pro děti a rodinu v Českých Budějovicích

Contacts

Director
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Asistent director
Petra Kalenská
kalenska.petra@vlada.cz 

Partners

Main media partner