Rozbité dveře.

Stali jste se obětí domácího násilí? Pak byste měli vědět dvě věci: zaprvé, váš problém je závažný, a zadruhé, nejste v tom zdaleka sami...

Většinu obětí domácího násilí tvoří ženy a děti. To ovšem neznamená, že se obětí nestávají i muži. Vzhledem k přežívajícím stereotypům je pro ně cesta ven naopak mnohdy ještě těžší a jejich situace tak není o nic méně závažná.

Organizace Bílý kruh bezpečí, která se v České republice dlouhodobě věnuje obětem domácího násilí, hovoří o čtyřech uvědoměních, která je potřeba prodělat v prvním kroku ven ze začarovaného kruhu domácího násilí:

1. Násilí mezi blízkými není normální.
2. Nikdo není povinen trpět.
3. Nikdo nemá právo jiného týrat psychicky či fyzicky.
4. Není se za co stydět. Vina je na straně násilné osoby.

V tuto chvíli je potřeba vymanit se z osamocenosti, kterou každá oběť domácího násilí zprvu pociťuje. ze všeho nejdřív je potřeba svou situaci sdílet s někým blízkým, s kamarády, příbuznými, zkrátka s lidmi, na které se v životě můžete spolehnout.

Prvním radikálním krokem ven z celé situace může být telefonát na některou z linek důvěry. Když už člověk ví, že na v tom není sám, měl by zavolat třeba na nepřetržitou Linku pomoci obětem kriminality a domácího násilí na telefonním čísle 116 006. Není třeba se bát, volání je bezplatné a zcela diskrétní.

Zde jsou některé z organizací, na které se ještě můžete obrátit pro pomoc:

Bílý kruh bezpečí
ROSA
Persefona
Acorus
Magdalenium
Intervenční centrum
proFem
Slezská diakonie, poradny ELPIS
Most k životu

další kontakty na linky pomoci obětem domácího násilí, a kontakty na intervenční centra, které nabízejí psychologickousociální i právní pomoc obětem domácího násilí.

Contacts

Director
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partners

Main media partner