Rodina v trávě.

Nejnovější studie ukazují, že účast otců na rodičovské zvyšuje porodnost. Podpora rovnoměrné rodičovské a slaďovacích mechanismů se tak stále více jeví jako nejúčinnější rodinná politika. 

Je mnohokrát prokázáno, že zapojení obou rodičů do péče pomáhá budovat stabilnější a harmoničtější rodinné prostředí. Nerovnoměrné rozvržení péče o děti má naopak negativní dopady jak na pečujícího, tak na nepečujícího rodiče a na samotné dítě: pečující rodič má omezené možnosti kariérního postupu, vztah nepečujícího a dítěte zase strádá v důsledku nedostatečného kontaktu.

Právě mladé a nastávající rodiny jsou v pozici zavčas nastavit takové fungování domácnosti, které dlouhodobě umožní oběma partnerům pokračovat v kariéře a současně zapojit se rovnoměrně do péče o dítě. Rodiče a nastávající rodiče proto jak svým počtem, tak svým postavením hrají klíčovou roli pro dosahování rovnosti žen a mužů a to právě třeba svým zlepšováním prostředí pro slaďování práce, rodiny a soukromí.

Tématu rodinné politiky a financování z evropských fondů se aktivně věnuje i Rada vlády pro rovnost žen a mužů. V roce 2019 v souvislosti se snahou vlády přispět ke zvýšení porodnosti v ČR upozorňovala na nevýhody přímé finanční podpory rodin. Rada nepovažuje tuto formu podpory za vhodný nástroj zvyšování porodnosti a uvedla jiná opatření, která ulehčují rodičům péči o dítě. Mezi taková opatření patří větší dostupnost služeb předškolní péče a péče o další závislé osoby, zvýšení zapojování mužů do péče, a potažmo podpora sdílené péče mezi rodiči, větší dostupnost flexibilních pracovních úvazků, usnadňování návratu pečujících do zaměstnání a snižování rozdílu v odměňování žen a mužů.

Zemím, které vytvářejí dlouhodobě lepší podmínky pro slaďování, se daří zvrátit dosud klesající čísla porodnosti. Ukázala to studie Institutu pro demokracii a analýzu (IDEA) z roku 2017 s názvem "Proč ženy v Evropě nechtějí mít víc dětí", která zkoumala porodnost a rodinnou politikou v 19 evropských zemích včetně České republiky. Podle jejích autorů Matthiase Doepkeho a Fabiana Kindermanna lze říct, že se Evropa nachází v demografické krizi. Všechny zkoumané země přitom mají komplexní prorodinnou politiku, zahrnující vše od daňových úlev, rodičovských až po přídavky a veřejně dostupné školky. Studie ovšem ukázala, že porodnost roste pouze v zemích, které své benefit podmiňují jejich rozdělením mezi oba partnery. Nejúspěšnějšími jsou tedy v tomto smyslu Francie, Norsko nebo Belgie, které v současnosti dosahují dokonce demografického růstu.

Nízká porodnost prý souvisí převážně s neshodou mezi oběma partnery, přičemž je to stále především žena, kdo má v otázce dalšího dítěte právo veta. Dětí se pak rodí míň v zemích, kde žena tuší, že na to bude sama, a kde ji mateřství diskvalifikuje na trhu práce. Česká republika v tomto směru patří k nejhorším v Evropě - dál zaznamenává klesající porodnost, třeba právě proto, že ze všech lidí, kteří u nás v současnosti pobírají rodičovský příspěvek, jsou pouhá 2 % mužů. V zemích, kde se muži účastní rodičovské ve větší míře, se rodí více dětí, rodičovství oba partnery méně diskvalifikuje na trhu práce a otázka shody či neshody ohledně počet potomků je mezi oběma partnery rozložena rovnoměrněji.

Ukazuje se, že harmonický vztah mezi pracovním trhem a rodinou motivuje lidi k zakládání rodiny a ještě jim umožňuje budovat stabilnější a harmoničtější vztahy.

Contacts

Director
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partners

Main media partner