Slaďování pracovního, soukromého a rodinného života je jednou z významných otázek, která se řeší v současné době v souvislosti se zaměstnáváním nejen ve veřejné správě.

Součástí projektu z Norských fondů CZ13 „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žena a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života“ (NF-CZ13-PDP-2-002-01-2014) bylo vypracování Metodiky pro praktické a právní možnosti slaďování pracovního a soukromého života (PDF).

Jejím smyslem je poskytnout praktický návod na zavedení jednotlivých slaďovacích nástrojů. Metodika vznikla za spolupráce krajských úřadů, jednotlivých ministerstev České republiky a Úřadu vlády ČR. Součástí tohoto procesu bylo pořádání seminářů, na kterých byly diskutovány nejpalčivější problémy, s kterými se zaměstnanci a zaměstnankyně státní správy a samosprávy v současnosti potýkají.

Výsledná metodika nemá sloužit pouze pro potřeby veřejné správy: vychází ze současného zákoníku práce a je proto snadno uplatnitelná také v soukromé sféře. Věříme, že ji ocení jak zaměstnanci a zaměstnankyně, tak zaměstnavatelé a zaměstnavatelky.

Contacts

Director
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partners

Main media partner