Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014–2020 se pochopitelně zabývá také Rovností žen a mužů v evropské a mezinárodní politice. Hlavním cílem politiky ČR v této oblasti má být efektivní prosazování rovnosti žen a mužů ve vnějších vztazích.

Specifické cíle:

  • Stanovení dlouhodobého, systematického a jednotného přístupu k politice EU v oblasti genderové rovnosti a prohloubení spolupráce, dialogu a výměny zkušeností s dalšími členskými zeměmi v genderové agendě.
  • Stanovení dlouhodobého, systematického a jednotného přístupu k podpoře programů mezinárodní rozvojové spolupráce pro posílení postavení žen.
  • Zajištění pokrytí spolupráce a podpory (včetně finanční) mezinárodních institucí řešících problematiku genderové rovnosti.
  • Posílení genderového hlediska v rámci humanitární pomoci formou cílených programů a plánů.
  • Zlepšování dostupnosti a kvality služeb migrujícím osobám s ohledem na jejich pohlaví (především zdravotní služby, právní a sociální poradenství a jazykové vzdělávání) zejména prostřednictvím posílení spolupráce státní správy s nestátními neziskovými organizacemi a vyčleněním finančních prostředků v této oblasti.
  • Zjištění informací a zajištění informovanosti v oblasti škodlivých tradičních praktik, zejména mrzačení ženských pohlavních orgánů.

Contacts

Director
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partners

Main media partner