Muž a žena v práci.

Pracují u nás ženy a muži stejně? Jak se to vezme...

Skupinou, na kterou bychom se měli při zodpovídání otázky v titulku zaměřit, jsou pečující osoby. Nejde teď ani tak o to, že z hlediska potřeby slaďování pracovního, soukromého a rodinného života v zásadě obvykle potřebují specifické nastavení pracovních podmínek, což je může znevýhodňovat na trhu práce. Když se totiž podíváme blíž na to, kdo dnes neplacenou péči ve společnosti zajišťuje, uvidíme, že si dnes ženy a muži ani v tomto smyslu nejsou rovni...

Výraznou skupinou pečujících osob jsou samozřejmě rodiče malých dětí. Zásadním pokrokem je pro ně novela zákona o státní sociální podpoře, kterou vláda schválila svým usnesením ze dne 22. června 2016, a která upravuje třeba výši rodičovského příspěvku. Novela umožňuje jeho flexibilnější čerpání, a to v nejkratším možném nastavení v délce od šesti měsíců. V roce 2020 se rodičovský příspěvek zvýšil o 80 tisíc korun na 300 tisíc korun. V případě vícerčat se příspěvek zvýšil z 330 tisíc korun na 450 tisíc korun .Je důležité si uvědomit, že muži v současnosti tvoří pouhá 2 % ze všech osob pobírajících rodičovský příspěvek.

Další zásadní skupinou jsou osoby pečující o stárnoucí členy a členky rodiny. Již z dřívějších výzkumů vyplývá, že až 80 % pečujících v tomto směru tvoří opět ženy. Důvodem pro takové číslo jsou zejména genderově stereotypní očekávání okolí. Můžeme přitom dost dobře předpokládat, že v důsledku stárnutí populace bude tato skupina stále početnější.

Contacts

Director
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partners

Main media partner